Як мені стало відомо, моя професія передбачена Списком № 2 робіт і професій, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (я 18 років пропрацювала маляром в Ямпільській ремонтно-будівельній організації). Але атестація робочих місць у нас не проводилася — напевно, керівництву організації це було невигідно. То як мені тепер добиватися права на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо до того ж будівельної організації, в якій я працювала, і тресту, до складу якого ця організація входила, вже немає?

Як мені стало відомо моя професія передбачена Списком № 2 робіт і професій зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах я 18 років пропрацювала маляром в Ямпільській ремонтно-будівельній організації . Але атестація робочих місць у нас не проводилася напевно керівництву організації це було невигідно. То як мені тепер добиватися права на пенсію за віком на пільгових умовах якщо до того ж будівельної організації в якій я працювала і тресту до складу якого ця організація входила вже немає? Згідно з вимогами ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» право на пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники зайняті повний робочий день на підземних роботах на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими з шкідливими і важкими умовами праці за Списками № 1 і № 2 виробництв робіт професій посад і показників затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 16.01.2003 р. № 36 і за результатами атестації робочих місць. Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є насамперед наявність професії та виробництва у зазначених Списках та підтвердження шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці результатами атестації робочих місць проведення якої передбачено відповідним Порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 за умови зайнятості його на роботах передбачених відповідним Списком не менше ніж 80% робочого часу встановленого для даного виробництва. Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах. Згідно з розділом XXXIII «Загальні професії у всіх галузях господарства » зазначеного вище Списку № 2 право на пенсію за віком на пільгових умовах мають моляри зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки що має бути підтверджено результатами відповідної атестації робочих місць. З надісланого листа випливає що атестація Вашого робочого місця за умовами праці не проводилась тому за цих обставин неможливо визначити Ваше право на пенсію за віком на пільгових умовах. Разом з тим повідомляємо що відповідно до зазначеного вище Порядку атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству організації в строки передбачені колективним договором але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне її проведення покладається на керівника підприємства організації. Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному громадянину гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади органів місцевого самоврядування посадових і службових осіб. Отже в ситуації що склалася для захисту своїх прав Ви можете звернутися до суду. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник Головного державного експерта з умов праці України Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 8 2004