У меня общий трудовой стаж 40 лет, через четыре года буду выходить на пенсию по возрасту. Прошу разъяснить, каков порядок признания граждан ветеранами труда, кем и где выдаются свидетельства «Ветеран труда»?

Прошу роз`яснити як практично забезпечити виконання вимог ст. 7 Закону «Про охорону праці» постанови Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987р. № 731/П-13 «Про поря¬док безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці» щодо видачі молока або соків рент-генолаборантам пересувних флюорографічних лабораторій робота яких носить роз`їзний характер термін відряджень становить один-два чи більше місяців атестацією робочих місць рентгенолаборантів встановлено що вони під час роботи перебувають у забрудненому пилом свинцю середовищі 82% робочого часу? Порядком безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці затвердженим чинною в Україні постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.87 р. № 731/П-13 підприємствам надане право самостійно вирішувати всі пов'язані з цим питання. Відповідно до пункту «в» цього Порядку забороняється виплачувати гроші замість видачі молока видавати молоко додому замінювати іншими товарами та продуктами крім рівноцінних. Але ст. 7 Закону «Про охорону праці» визначено що у разі роз'їзного характеру роботи працівникові ви¬плачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах передбачених колективним договором. Оскільки поняття «роз'їзний характер» не визначено чинним законодавством це питання вирішується адміністрацією за погодженням із профспілковим комітетом підприємства установи на умовах передбачених колективним договором з урахуванням того що такий характер роботи передбачає поїздки для виконання завдань обумовлених у трудо¬вому договорі і неможливості підприємства установи забезпечити працівника молоком. Отже у колективному договорі повинні передбачатися й умови виплати грошової компенсації зазначеним працівникам на придбання молока або рівноцін¬них йому харчових продуктів при роз'їзному характері роботи як це і передбачено ст. 7 Закону «Про охорону праці». Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ Головний державний експерт з умов праці України Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 8 2004