ВАТ «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект» належить до галузі «Водне господарство». Якими нормативними документами необхідно керуватися при видачі працівникам нашої організації безплатного спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (зокрема, механіку і сторожу автомобільного гаража, комірнику, інженеру з охорони праці)?

ВАТ «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект» належить до галузі «Водне господарство». Якими нормативними документами необхідно керуватися при видачі працівникам нашої організації безплатного спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту зокрема механіку і сторожу автомобільного гаража комірнику інженеру з охорони праці ? При вирішенні питання забезпечення незалежно від пори року працівників підприємства засобами індивідуального захисту необхідно керуватись ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одя¬гом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» далі Положення затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 р. № 170 зареєстровано в Міністерстві юстиції 18.11.96 р. за №667/1692 . Керуючись п. 1.4 цього Положення при видачі 313 працівникам водного господарства необхідно користуватися Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 10.06.98 р. № 117 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції 14.07.98 р. за № 449/2889 ДНАОП 0.00-3.01-98 . Так для комірника зайнятого відпусканням бензину і мастильних матеріалів безплатна видача 313 передбачена п. 116 вказаних вище Норм а для комірника зайнятого на торговій нафтобазі агропромислового комплексу п. 117. Працівники наскрізних професій підприємства мають користуватися Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв затвердженими постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. № 47/П-2 доповнена та змінена постановами цих органів від 21 серпня 1985 р. № 289/П-8 та від 6 листопада 1986 р. № 476/П-12 . Так сторож зовнішній може користуватися засобами індивідуального захисту передбаченими п. 92 цих Норм. Для працівників автотранспортного підрозділу підприємства безплатна видача засобів індивідуального захисту передбачена Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.98 р. № 207 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції 04.01.99 р. за № 1/3294. Згідно з п. 13 названих Норм механік автогаража має безплатно одержати костюм бавовняний на 12 місяців а при виконанні зовнішніх робіт узимку додатково куртку бавовняну на утеплювальній прокладці на 36 місяців . Крім того згідно зі ст. 7 Закону «Про охорону праці» в редакції від 21 листопада 2002 р. роботодавець власник може за свої кошти додатково встановлювати пільги і компенсації не передбачені законодавством у тому числі й видачу засобів індивідуального захисту інженерно-технічним та іншим працівникам понад встановлені норми відповідно до п. 1.6 Положення . Роз`яснення: Охорона праці № 8 2004