1. Підприємство державної форми власності, створене ще до прийняття Закону «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р., свого статусу з того часу не змінювало. Чи потрібно підприємству одержувати дозвіл на початок (продовження) роботи підвищеної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. ? 2. Державне підприємство внаслідок реструктуризації отримало статус державного господарського об'єднання зі створенням у його складі державних підприємств за напрямами діяльності і правом юридичної особи кожного. Чи потрібно кожному підприємству отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки?

1. Підприємство державної форми власності створене ще до прийняття Закону «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. свого статусу з того часу не змінювало. Чи потрібно підприємству одержувати дозвіл на початок продовження роботи підвищеної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. ? 2. Державне підприємство внаслідок реструктуризації отримало статус державного господарського об`єднання зі створенням у його складі державних підприємств за напрямами діяльності і правом юридичної особи кожного. Чи потрібно кожному підприємству отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки? 1. Відповідно до абзацу 3 ст. 21 Закону «Про охорону праці» нова редакція роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів робіт об'єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України. За дорученням Кабінету Міністрів Держнаглядохоронпраці підготував такі переліки і вони були затверджені постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» далі Порядок . Згідно з п. З Порядку суб'єкт господарської діяльності який має намір розпочати продовжити виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки за переліками згідно з додатками 1 і 2 до Порядку повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу. 2. У випадку коли державне підприємство в результаті реструктуризації стало державним господарчим об'єднанням до складу якого входять державні підприємства як юридичні особи то кожне з цих підприємств якщо передбачає виконувати роботи підвищеної небезпеки повинно одержати відповідний дозвіл на початок їх виконання. Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 8 2004