Постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 затверджено Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. В переліку робіт підвищеної небезпеки цієї постанови, виконання яких потребує наявності дозволів Держнаглядохоронпраці, не вказано серійне виготовлення котлів опалювальних водогрійних. Але на сьогодні не скасовано Інструкцію про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду —ДНАОП 0.00-5.08-96. Як бути?

Постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 затверджено Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. В переліку робіт підвищеної небезпеки цієї постанови виконання яких потребує наявності дозволів Держнаглядохоронпраці не вказано серійне виготовлення котлів опалювальних водогрійних. Але на сьогодні не скасовано Інструкцію про порядок видачі дозволу на виготовлення ремонт і реконструкцію об`єктів котлонагляду ДНАОП 0.00-5.08-96. Як бути? Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 видача дозволів на виготовлення котлів не вимагається. Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення ремонт та ре¬конструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт ДНАОП 0.00-5.08-96 сьогодні чинна в частині яка не суперечить вказаному Порядку. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник від¬ділу по нагляду в будівництві за підйомни¬ми спорудами та котлонагляду Держна¬глядохоронпраці України Охорона праці № 8 2004