На нашому підприємстві необхідність у виконанні робіт стропальником виникає епізодично, тому вважаю, що для виконання цих робіт можна було б залучати працівника з суміжною професією «стропальник», навченого цій професії в навчально-курсовому комбінаті і атестованого на нашому підприємстві. Чи не буде це порушенням вимог п. 10.4.10 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів?

На нашому підприємстві необхідність у виконанні робіт стропальником виникає епізодично тому вважаю що для виконання цих робіт можна було б залучати працівника з суміжною професією «стропальник» навченого цій професії в навчально-курсовому комбінаті і атестованого на нашому підприємстві. Чи не буде це порушенням вимог п. 10.4.10 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів? Згідно з вимогами п. 10.4.14 чинних Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02 професійна підготовка стропальників повинна здійснюватись у закладах освіти ПТУ навчально-курсових комбінатах тощо в тому числі у відповідних підрозділах на підприємствах які одержали в установленому порядку ліцензію Міносвіти та дозвіл Держна-глядохоронпраці України. Атестація випускників таких закладів освіти здійснюється в порядку встановленому Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам які здобувають професійно-технічну освіту затвердженим наказом Мінпраці та Міносвіти України від 31.12.98 р. № 201/469 та зареєстрованого в Мінюсті України 01.03.99 р. за № 124/3417. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 7 2004