Відповідно до п. 63 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 10.08.93р. № 623, розслідування профзахворювання проводилось комісією з розслідування, яка призначалась наказом керівника санепідстанції. У діючому нині Положенні про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (ДНАОП 0.00-4.03-01) конкретно не вказано, хто повинен призначати комісію з розслідування профзахворювання. Санепідстанція вимагає від підприємства, щоб комісія з розслідування профзахворювання призначалась підприємством (роботодавцем). Але як роботодавець своїм наказом може призначити головою комісії з розслідування профзахворювання представника відповідної установи санітарно-епідеміологічної служби? Хто ж повинен призначати комісію з розслідування професійного захворювання?

Відповідно до п. 63 Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань та аварій на підприємствах в установах та організаціях затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 10.08.93р. № 623 розслідування профзахворювання проводилось комісією з розслідування яка призначалась наказом керівника санепідстанції. У діючому нині Положенні про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві ДНАОП 0.00-4.03-01 конкретно не вказано хто повинен призначати комісію з розслідування профзахворювання. Санепідстанція вимагає від підприємства щоб комісія з розслідування профзахворювання призначалась підприємством роботодавцем . Але як роботодавець своїм наказом може при¬значити головою комісії з розслідування профзахворювання представника відповідної установи санітарно-епідеміологічної служби? Хто ж повинен призначати комісію з розслідування професійного захворювання? Згідно з п. 65 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженим постановою Кабінету Міністрів 21.08.2001 р. № 1094 далі Положення роботодавець організовує розслідування кожного випадку виявлення професійного захворювання протягом 10 робочих днів з моменту одержання повідомлення. Відповідно до вимог пп. 65 і 66 Положення роботодавець зобов'язаний призначити комісію з розслідування професійного захворювання та надати цій комісії дані лабораторних досліджень шкідливих факторів виробничого процесу необхідну документацію технологічні регламенти вимоги і нормативи з безпеки праці тощо забезпечити комісію приміщенням транспортними засобами і засобами зв'язку а також друкування розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування. Саме розслідування випадків професійного захворювання проводиться комісією у складі представників: відповідної установи закладу державної санітарно-епідеміологічної служби голова комісії лікувально-профілактичного закладу підприємства профспілкової організації членом якої є хворий або уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці якщо хворий не є членом профспілки та відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Головою комісії з розслідування профзахворювання за погодженням з керівництвом санепідстанції призначається представник відповідної установи закладу державної санітарно-епідеміологічної служби. Враховуючи викладене вимога керівника санепідстанції щодо призначення комісії з розслідування профзахворювання підприємством є правомірною. Роз`яснення: В. ТОЛМАЧОВ начальник управління організації державного нагляду та обліку травматизму Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 7 2004