Чи необхідно і в який термін одержати дозвіл на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки, якщо в 2003 р., до введення в дію Порядку видачі дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631, повторно одержано дозвіл на початок робіт з терміном дії постійно? Дозвіл на початок робіт видано на підставі акта контрольного обстеження інспекцією Держнаглядохоронпраці, де вказані роботи підвищеної небезпеки, і з того часу умови та види робіт не змінилися

Чи необхідно і в який термін одержати дозвіл на початок продовження робіт підвищеної небезпеки якщо в 2003 р. до введення в дію Порядку видачі дозволів затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 повторно одержано дозвіл на початок робіт з терміном дії постійно? Дозвіл на початок робіт видано на підставі акта контрольного обстеження інспекцією Держнаглядохоронпраці де вказані роботи підвищеної небезпеки і з того часу умови та види робіт не змінилися. Якщо вашому підприємству видано дозвіл на початок виконання робіт за переліком з терміном дії постійно і до переліку цих робіт включені роботи підвищеної небезпеки згідно з додатком 1 Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 то на ці роботи отримувати дозвіл не потрібно. Але якщо у зга¬даному переліку відсутні роботи підвищеної небезпеки які виконуються на підприємстві на них потрібно отримати дозвіл. Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган протягом 30 робочих днів після реєстрації заяви видає суб'єкту господарської діяльності відповідний дозвіл або повідомляє письмово про відмову з належним обгрунтуванням. Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 7 2004