Постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 затверджено Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, в додатку 1 до якого 88 видів робіт віднесено до робіт підвищеної небезпеки, а наказом Держнаглядохоронпраці від 30 листопада 1993 р. № 123 затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, в якому нараховується 151 найменування таких робіт. Враховуючи, що наказ №123 постановою Кабінету Міністрів №1631 не відмінено, яким Переліком робіт підвищеної небезпеки користуватися в практичній роботі?

Постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 затверджено Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами в додатку 1 до якого 88 видів робіт віднесено до робіт підвищеної небезпеки а наказом Держнаглядохоронпраці від 30 листопада 1993 р. № 123 затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою в якому нараховується 151 найменування таких робіт. Враховуючи що наказ №123 постановою Кабінету Міністрів №1631 не відмінено яким Переліком робіт підвищеної небезпеки користува¬тися в практичній роботі? Постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки додаток 1 на початок виконання яких необхідно одержати дозвіл Держнаглядохоронпраці України або відповідного територіального управління. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 листопада 1993 р. № 123 затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки для виконання яких потрібні попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці. Згадані два документи не суперечать один одному і у кожному конкретному випадку слід керуватись відповідним документом. Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 6 2004