Працівник автозаправної станції (АЗС), яка знаходиться за межами підприємства, під час виконання службових обов'язків на своєму робочому місці отримав тілесні ушкодження (травму) від сторонньої особи (клієнта). Оскільки випадок стався на роботі, "була створена комісія з розслідування. Підприємство офіційно звернулось у місцевий орган внутрішніх справ за наданням відповідних матеріалів та висновків. Пройшло два місяці, а комісія не може закінчити розслідування, бо правоохоронні органи не надали висновків щодо даного випадку, посилаючись на незавершеність досудового слідства. Як бути в даному випадку?

Працівник автозаправної станції АЗС яка знаходиться за межами підприємства під час виконання службових обов`язків на своєму робочому місці отримав тілесні ушкодження травму від сторонньої особи клієнта . Оскільки випадок стався на роботі "була створена комісія з розслідування. Підприємство офіційно звернулось у місцевий орган внутрішніх справ за наданням відповідних матеріалів та висновків. Пройшло два місяці а комісія не може закінчити розслідування бо правоохоронні органи не надали висновків щодо даного ви¬падку посилаючись на незавершеність досудового слідства. Як бути в даному випадку? Згідно з п. 9 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 р. № 1094 нещасний ви¬падок що стався з працівником АЗС тілесні ушкодження нанесено сторонньою особою буде визнаний пов'язаним з виробництвом у разі якщо тілесні ушкодження були нанесені йому не під час з'ясування особистих стосунків. Стосовно цих дій то висновок щодо них може зробити тільки компетентний орган. У разі якщо правоохоронні орга¬ни затримують видачу висновку термін розслідування випадку пови¬нен бути продовжений розпорядчим документом роботодавця до його отримання. Роз`яснення: Н. ЄМЕЛЬЯНОВА начальник відділу аналізу і обліку аварій виробничого травматизму та планування робіт Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 6 2004