Постановою Кабінету Міністрів від 11.04.2002 р. № 497 встановлено, що якість проведення атестації робочих місць за умовами праці для підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення повинна підтверджуватись висновком Державної експертизи умов праці. Без цього висновку документи на пенсію за віком на пільгових умовах органами Пенсійного фонду не приймаються. Атестація робочих місць у нашому закладі проведена в 2002 р. Які документи необхідно подати в Державну експертизу умов праці, щоб отримати такий висновок для працюючих з радіоактивними речовинами?

Постановою Кабінету Міністрів від 11.04.2002 р. № 497 встановлено що якість проведення атестації робочих місць за умовами праці для підтвердження встановлення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення повинна підтверджуватись висновком Державної експертизи умов праці. Без цього висновку документи на пенсію за віком на пільгових умовах органами Пенсійного фонду не приймаються. Атестація робочих місць у нашому закладі проведена в 2002 р. Які документи необхідно подати в Державну експертизу умов праці щоб отримати такий висновок для працюючих з радіоактивними речовинами? Під час проведення оцінки умов праці на робочих місцях де використовуються радіоактивні речовини та джерела іонізуючого випромінювання з метою визначення права працівника на пенсію за віком на пільгових умовах необхідно у кожному конкретному випадку детально вивчати технологічний процес та всі особливості умов праці. Остаточний висновок щодо підтвердження відповідного права надається органами Держаної експерти¬зи умов праці на підставі технологічного процесу методик проведення робіт штатних розписів даних паспорта джерела випромінювання видається виробником та санітарного паспорта журналу обліку індивідуального дозиметричного контролю протоколів санітарно-гігієнічних досліджень з визначення активності радіоактивних джерел або максимально еквівалентної дози іонізуючого випромінювання на робочому місці працівника що виконуються санітарною лабораторією яка має право на проведення цих досліджень в установленому порядку тощо. Роз`яснення: Охорона праці № 6 2004