З 1973 р. і до цього часу працюю акумуляторником. Починав я працювати за цією професією в колишньому радгоспі «Огородний» і, коли мене приймали на роботу, у відділі кадрів сказали, що я буду мати право на пенсію у 55 років за умови, якщо буду працювати за цією професією не менше 12,5 років. У березні 1992 р. радгосп увійшов до складу ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і віднині це агроцех № 1 цього підприємства. В кінці 2003 р. у відділі кадрів мені сказали, що на пенсію акумуляторники йдуть на загальних підставах, тобто після досягнення 60 років. Чи вірно це?

З 1973 р. і до цього часу працюю акумуляторником. Починав я працювати за цією професією в колишньому радгоспі «Огородний» і коли мене приймали на роботу у відділі кадрів сказали що я буду мати право на пенсію у 55 років за умови якщо буду працювати за цією професією не менше 12 5 років. У березні 1992 р. радгосп увійшов до складу ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і віднині це агроцех № 1 цього підприємства. В кінці 2003 р. у відділі кадрів мені сказали що на пенсію акумуляторники йдуть на загальних підставах тобто після досягнення 60 років. Чи вірно це? Відповідно до ст. 100 Закону «Про пенсійне забезпечення» осо¬бам які працювали до введення в дію цього Закону 1 січня 1992 р. повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці передбаченими раніше діючим законодавством і які мають на день його введення повний стаж на зазначених роботах що давав право на пенсію за віком на пільго¬вих умовах пенсії призначаються відповідно до вимог встановлених раніше діючим законодавством. Розділом XXXII «Загальні про¬фесії» раніше діючого Списку № 2 виробництв цехів професій і посад робота в яких дає право на пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах затвердженого постано¬вою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 р. № 1173 були пе¬редбачені акумуляторники заядни-ки та акумуляторники-слюсарі зайняті на зарядженні акумуляторів. Ця професія також була передбачена і Списком № 2 затвердженим поста¬новою Кабінету Міністрів СРСР від 26 січня 1991 р. № 10 який діяв до 11 березня 1994 р. Отже період Вашої роботи акумуляторником до 1992 р. може бути зарахований як пільговий якщо Ви були зайняті на роботах передбачених цими Списками і за умови надання підприємством де Ви працювали уточнюючої довідки в якій ма¬ють бути зазначені: період Вашої роботи що зараховується до пільгового стажу; професія або посада; характер виконуваних робіт; відомості про зайнятість на даній роботі повний робочий день; розділ підрозділ пункт відповідного Списку у якому зазначена професія або посада; первинні документи на підставі яких видана зазначена довідка за період роботи що дає право на пільгову пенсію . Стосовно періоду Вашої подальшої роботи повідомляємо що відповідно до вимог ст. 13 зазначеного вище Закону право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці та зі шкідливими і важкими умовами праці згідно з Списками № 1 і № 2 виробництв робіт професій посад і показників затвердженими постановами Кабінету Міністрів від 11 березня 1994 р. № 162 та від 16 січня 2003 р. № 36 і за результатами атестації робочих місць. Тобто на даний час підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є не тільки на- явність професії та виробництва в зазначених Списках а і підтвердження наявності шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці результатами атестації робочих місць проведення якої передбачено відповідним Порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 1 серпня 1992р. № 442 за умови зайнятості його на роботах передбачених відповідним Списком не менше 80% робочого часу встановленого для даного виробництва. Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах. Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ Головний державний експерт з умов праці України Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 6 2004