У п. 6.1.4 Правил пожежної безпеки України вказано, що технічне обслуговування та планово-попереджувальний ремонт установок пожежної сигналізації та пожежогасіння повинні виконуватися спеціалізованою організацією або спеціально навченими людьми з числа персоналу підприємства (з урахуванням п. 2.10 цих Правил). А п. 2.10 визначено, що надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення здійснюється підприємствами, які одержали на це спеціальний дозвіл (ліцензію), що видається відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.05.94р. №316. Чи повинно підприємство, яке має персонал, навчений на спеціальних курсах і має свідоцтво на право обслуговування установок пожежної сигналізації, додатково отримати спеціальний дозвіл (ліцензію), щоб допустити цей персонал для проведення робіт з технічного обслуговування та планово-попереджувальних ремонтів цих установок?

У п. 6.1.4 Правил пожежної безпеки України вказано що технічне обслуговування та планово-попереджувальний ре¬монт установок пожежної сигналізації та пожежогасіння повинні виконуватися спеціалізованою організацією або спеціально навченими людьми з числа персоналу підприємства з урахуванням п. 2.10 цих Правил . А п. 2.10 визначено що надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення здійснюється підприємствами які одержали на це спеціальний дозвіл ліцензію що видається відповідно до Положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.05.94р. №316. Чи повинно підприємство яке має персонал навчений на спеціальних курсах і має свідоцтво на право обслуговування уста¬новок пожежної сигналізації додатково отримати спеціальний дозвіл ліцензію щоб допустити цей персонал для проведення робіт з технічного обслуговування та планово-попереджуваль¬них ремонтів цих установок? З виходом Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 1 червня 2000 р. ліцензуванню підлягає господарська діяльність. Ст. 1 цього Закону визначено що «господарська діяльність це будь-яка діяльність у тому числі підприємницька юридичних осіб а також фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності пов язана з виробництвом виготовленням про¬дукції торгівлею наданням послуг виконанням робіт». Ст. 3 Закону та¬кож визначено що «ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру який дає право на заняття певним видом господарської діяльності що відповідно до законодавства підлягає ліцензуванню». Одним із видів господарської діяльності що згідно з Законом підлягає ліцензуванню є проек¬тування монтаж технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення оцінка протипожежного стану об'єктів. До даної діяльності належать усі перелічені у Вашому листі роботи протипожежного призначення. Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 14.11.2000р. № 1698 р. «Про затвердження переліку органів ліцензування» органом ліцензування з проектування монтажу технічного обслуговування засобів протипожежного за¬хисту та систем опалення оцінки протипожежного стану об'єктів є Державний департамент пожежної безпеки МНС України. Виходячи з вищевикладеного Вашому підприємству необхідно отримати ліцензію на виконання робіт протипожежного призначення. Роз`яснення: О. ЄВСЕЄНКО заступник на¬чальника Державного департаменту по¬жежної безпеки МНС України Охорона праці № 6 2004