Складовою частиною колективного договору є комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Чи потрібно комплексні заходи підприємства, крім як у органах Держнаглядохоронпраці, погоджувати ще й з органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань?

Складовою частиною колективного договору є комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Чи потрібно комплексні заходи підприємства крім як у органах Держнаглядохоронпраці погоджувати ще й з органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань? Згідно зі ст. 23 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного ви¬падку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» виконання статутних функцій та обов'язків Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці. Відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань затвердженого постановою правління Фонду від 15.08.2001 р. № 24 служба страхових експертів з охорони праці профілактики нещасних випадків на вироб¬ництві та професійних захворювань бере участь у розробленні профілактичних заходів у тому числі й ком¬плексних заходів підприємств для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці механізмів їх реалізації та здійснює контроль за їх впровадженням на відповідних підприємствах. Роз`яснення: В. КРОТ директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Охорона праці № 5 2004