На нашому кар'єрі в 2004р. відбудеться чергова атестація робочих місць зі шкідливими та небезпечними умовами праці. У Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, чомусь не згадуються професії помічника машиніста екскаватора і помічника машиніста бурової установки, тоді як професії машиніста екскаватора і бурової установки у Списку № 2 є. Відповідно до §42 і § 20 Довідника кваліфікаційних характеристик (випуск №5 — «Горнодобьівающая промьішленность») помічники машиніста екскаватора і бурової установки, відповідно, можуть виконувати весь комплекс робіт, передбачений для машиністів. Чи мають помічник машиніста екскаватора і помічник бурової установки право на пільгову пенсію?

На нашому кар`єрі в 2004р. відбудеться чергова атестація робочих місць зі шкідливими та небезпечними умовами праці. У Списку № 2 виробництв робіт професій посад і показників зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах чомусь не згадуються професії помічника машиніста екскавато¬ра і помічника машиніста бурової установки тоді як професії ма¬шиніста екскаватора і бурової установки у Списку № 2 є. Відпо¬відно до §42 і § 20 Довідника кваліфікаційних характеристик ви¬пуск №5 «Горнодобьівающая промьішленность» помічники машиніста екскаватора і бурової установки відповідно можуть виконувати весь комплекс робіт передбачений для машиністів. Чи мають помічник машиніста екскаватора і помічник буро¬вої установки право на пільгову пенсію? Згідно з вимогами ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умо¬вах мають працівники зайняті повний робочий день на підземних роботах на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими зі шкідливими і важкими умовами праці за Списками № 1 і № 2 виробництв робіт профе¬сій посад і показників затверджени¬ми постановою Кабінету Міністрів від 16 січня 2003 р. № 36 і за результа¬тами атестації робочих місць. Відповідно до підрозділу 1 «Відкриті гірничі роботи та роботи на поверхні» розділу І «Гірничі роботи» вищезазначеного Списку № 2 право на відповідну пенсію мають машиністи бурових установок машиністи екскаваторів. Оскільки професійні назви «поміч¬ник машиніста бурової установки» та «помічник машиніста екскаватора» утворені за допомогою похідного слова «помічник» при цьому зберігається галузева та функціональна належність кваліфікаційні вимоги та код новоутвореної професії тому право на пенсію за віком на пільгових умовах мають також і помічники машиніста бурової установки та помічники машиніста екскаватора за умови зайнятості на зазначених роботах повний робочий день та підтвердження відповідного права за результатами атестації їхніх робочих місць за умовами праці. Роз`яснення: Охорона праці № 5 2004