Я працюю повний робочий день на комп'ютері оператором комп'ютерного набору. Щорічно підприємство, яке виконує капітальні ремонти свердловин, надає мені відпустку загальною тривалістю 31 календарний день, у тому числі за ненормований робочий день. Чи маю я право на додаткові 4 календарні дні відпустки за роботу на комп'ютері?

Я працюю повний робочий день на комп`ютері оператором комп`ютерного набору. Щорічно підприємство яке виконує капітальні ремонти свердловин надає мені відпустку загальною тривалістю 31 календарний день у тому числі за ненормований робочий день. Чи маю я право на додаткові 4 календарні дні відпустки за роботу на комп`ютері? Відповідно до ст. 4 Закону «Про відпустки» щорічна відпустка складається з: основної відпустки ст. 6 Зако¬ну ; додаткової відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами пра¬ці ст. 7 Закону ; додаткової відпустки за особливий характер праці ст. 8 Закону ; інших додаткових відпусток передбачених законодавством. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається: 1 окремим категоріям працівників робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелекту¬альним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я; 2 працівникам з ненормованим робочим днем. Згідно зі ст. 10 Закону щорічна додаткова відпустка передбачена ст. 7 та пунктами 1 і 2 частини першої ст. 8 цього Закону надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою обраною працівником частина перша ст. 10 зі змінами внесе¬ними згідно із Законом від 02.11.2000 р. №2073-111 2073-14 . Оскільки Вам надається щорічна відпустка тривалістю 31 календарний день 24 календарні дні основної плюс 7 календарних днів додаткової відпустки за ненормований робочий день передбаченої п. 2 ст. 8 тому щорічна додаткова відпустка за ро¬боту на комп'ютері тривалістю до 4 календарних днів що передбачена п. 1 цієї статті тобто за другою під¬ставою не надається. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник Головного державного експерта з умов праці України Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 5 2004