Якими нормативними документами необхідно керуватися під час забезпечення працівників (у тому числі інженерно-технічних працівників і службовців) підприємств хлібопекарської промисловості безплатним спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту?

Якими нормативними документами необхідно керуватися під час забезпечення працівників у тому числі інженерно-технічних працівників і службовців підприємств хлібопекарської промисловості безплатним спеціальним одягом спеціальним взут¬тям та іншими засобами індивідуального захисту? При вирішенні питання забезпечення працівників засобами індивідуального захисту необхідно керуватись Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одя¬гом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту далі Положення яке затвердив Держнаглядохоронпраці своїм наказом від 29 жовтня 1996 р. № 170 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 листопада 1996 р. за №667/1692 . Положення передбачає видачу 313 працівникам тих професій і посад що передбачені у відповідних виробництвах цехах дільницях та видах робіт Типовими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціального взуття та інших 313 або відповідними галузевими нормами що введені на підставі типових. Спеціальний одяг спеціальне взуття та інші 313 видаються працівникам згідно з установленими нормами та строками носіння незалежно від форм власнос¬ті та галузі виробництва до якої нале¬жать ці виробництва цехи дільниці та види робіт. Відповідно до п. 1.5 Положення працівникам професії та посади яких передбачені в Типових нормах без¬платної видачі 313 робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв засоби індиві¬дуального захисту видаються неза¬лежно від того на яких виробництвах цехах і дільницях вони працюють за винятком випадків коли ці професії та посади спеціально передбачені у відповідних Типових галузевих нормах. У зв'язку з тим що Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам у тому числі інженерно-технічним працівникам підприємств які виробляють хліб хлібобулочні та макаронні вироби як у колишньому СРСР так і в Україні не розроблялись ці підприємства для забезпечення своїх працівників засобами індивідуального захисту мають користуватися розділами 5 та 8 Типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості олійно-жирове спиртове лікеро-горілчане пиво-безалкогольне кондитерське тютюнове та тютюново-фер¬ментаційне парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво які затверджені наказом Держнаглядохо-ронпраці від 10.06.98 р. № 115 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за № 446/2886. Для інших працівників необхідно користуватися Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв затвердженими постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. № 47/П-2 доповнені та змінені постановами цих органів від 21 серпня 1985 р. № 289/П-8 та від 6 листопада 1986 р. №476/П-12 . Якщо і вказаними нормами не пе¬редбачено видачу працівникам комбінату засобів індивідуального захисту то згідно з Положенням можна застосувати інші норми видачі 313 наприклад: для працівників автотранспортного підрозділу Типові норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.98 р. № 207 та заре¬єстровані в Міністерстві юстиції України 04.01.99р. за № 1/3294; для працівників ремонтно-буді¬вельного підрозділу Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям зайнятим на будівельно-монтажних та; ремонтно-будівельних роботах затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 9 червня 1981 р. № 166/П-5 доповнені та змінені постановами цих органів від 25 квітня 1984 р. № 120/П-6 від 21 серпня 1985 р. № 289/П-8 та від 20 червня 1986р. №230/П-6 . Крім того згідно зі ст. 7 Закону «Про охорону праці» в редакції від 21 листопада 2002 р. роботодавець власник може за свої кошти додат¬ково встановлювати пільги і компен¬сації не передбачені законодавством у тому числі і видачу засобів індивідуального захисту інженерно-тех¬нічним та іншим працівникам понад встановлені норми. Роз`яснення: Охорона праці № 5 2004