Згідно з п. 2 Положення про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці власникові підприємства дозволу на початок роботи підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 6 жовтня 1993 р. № 831, у випадку, коли власник створив нове підприємство, він повинен одержати від органів Держнаглядохоронпраці дозвіл на початок роботи підприємства. Оскільки наш завод на дату виходу вказаної постанови вже існував, необхідності одержувати дозвіл на початок роботи не було. Постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 скасовано дію постанови Кабінету Міністрів від 6 жовтня 1993 р. № 831 і затверджено Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, яким передбачено, що суб'єкт господарської діяльності, який має намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (все це має місце на нашому заводі), повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу. Які дозволи необхідно одержати підприємству: на початок чи продовження робіт підвищеної небезпеки та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки і чи потрібно буде отримувати дозвіл на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки від облдержадміністрацій?

Згідно з п. 2 Положення про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці власникові підприємства дозволу на початок роботи підприємства затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 6 жовтня 1993 р. № 831 у випадку коли власник створив нове підприємство він повинен одержати від органів Держнаглядохоронпраці дозвіл на початок роботи підприємства. Оскільки наш завод на дату виходу вказаної поста¬нови вже існував необхідності одержувати дозвіл на початок роботи не було. Постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 скасовано дію постанови Кабінету Міністрів від 6 жовтня 1993 р. № 831 і затверджено Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами яким передбачено що суб`єкт господарської діяльності який має намір розпочати продовжити виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об`єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки все це має місце на нашому заводі повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу. Які дозволи необхідно одержати підприємству: на початок чи продовження робіт підвищеної небезпеки та експлуатації об`єктів підвищеної небезпеки і чи потрібно буде отримувати дозвіл на експлуатацію об`єктів підвищеної небезпеки від облдержадміністрацій? Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними орга¬нами затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 далі - Порядок ви¬дачу дозволів на початок виконання робіт у робочих режимах не передбачає. Дозволи видаються тільки на початок виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки за переліками згідно з додатками 1 та 2 згаданого Порядку. Для надання вичерпної відповіді на Ваші запитання необхідно визначитись чи отримував Качанівський газопереробний завод до і після введення в дію Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України затвердженого наказом Держнаглядохо- ронпраці 04.06.99 р. № 103 та зареєстрованого в Мін'юсті 8 жовтня 1999 р. за № 690/3983 якісь дозволи на початок виконання робіт або експлуатацію машин механізмів устаткування до яких могли увійти роботи і об'єкти підвищеної небезпеки. Якщо такі дозволи не отримувались то необхідно оформляти у відповідності зі згаданим Порядком дозво¬ли на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки термном на 3 роки. Для цього до Держна¬глядохоронпраці України подати відповідну заяву та Експертний висновок щодо спроможності заводу забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час проведення робіт та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки. Щодо потреби отримання дозволу на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки від обласних держав¬них адміністрацій на виконання ст. 13 Закону «Про об'єкти підвищеної небезпеки» то його необхідно отримати оскільки він стосується діяльності всього підприємства а не окремих видів робіт та експлуатації окремих об'єктів підвищеної небезпеки. Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 5 2004