Положеннями п. 1.3 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць від 01.09.92р. передбачено, що для виробництв, робіт, професій та посад, для яких Списками № 1 і № 2 передбачені показники умов праці, атестація проводиться тільки за цими показниками. Як же бути з додатком № 4, який за Списком № 2 вимагає наявності: 1 фактора 3 ступеня відхилення від норм або 3 факторів — 1,2 ступеня, або 4 факторів — 1 ступеня? Наприклад, відповідно до Списку № 2 однією з умов надання пільгової пенсії є наявність шкідливих речовин не нижче ніж З класу небезпеки. Така речовина в повітрі робочої зони є, перевищує ГДК і належить до 1 ступеня відхилення від норм. Але згідно з додатком № 4 таких показників треба аж 4. Чим керуватись при проведенні атестації робочих місць у даному випадку?

Положеннями п. 1.3 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць від 01.09.92р. передбачено що для виробництв робіт професій та посад для яких Списками № 1 і № 2 передбачені показники умов праці атестація проводиться тільки за цими показниками. Як же бути з додатком № 4 який за Списком № 2 вимагає на¬явності: 1 фактора 3 ступеня відхилення від норм або 3 факто¬рів 1 2 ступеня або 4 факторів 1 ступеня? Наприклад відповідно до Списку № 2 однією з умов надання пільгової пенсії є наявність шкідливих речовин не нижче ніж З класу небезпеки. Така речовина в повітрі робочої зони є перевищує ГДК і належить до 1 ступеня відхилення від норм. Але згідно з додатком № 4 таких показників треба аж 4. Чим керуватись при проведенні атестації робочих місць у да¬ному випадку? У випадках коли Списками № 1 і № 2 виробництв робіт професій посад і показників зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах передбачені не тільки найменування професій посад але й показники факторів виробничого середовища і трудового процесу право працівників на пенсію за віком на пільгових умовах зайнятих на відповідних роботах визначається саме за цими показниками у разі підтвердження результатами атестації робочих місць перевищення гігієнічних нормативів ГДК відповідних факторів. Так у наведеному у Вашому листі прикладі працівники зайняті на відповідних роботах можуть мати право на пенсію за віком на пільгових умовах якщо за результатами атестації встановлено відхилення перевищення гігієнічних нормативів відповідного фактора. При цьому слід зазначити що атестація відповідних робочих місць за умовами праці має бути проведена у повному обсязі тобто з урахуванням впливу на працівників усіх факторів виробничого середовища оскільки за результатами зазначеної атестації крім права на пенсію за віком на пільгових умовах встановлюються інші пільги та компенсації а саме право на щорічну додаткову відпустку та її тривалість право на скорочену тривалість робочого тижня тощо. Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ Головний державний експерт з умов праці України Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 5 2004