Наша організація більше десяти років виконує роботи підвищеної небезпеки. У зв'язку з прийняттям Кабінетом Міністрів постанови від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» прошу роз'яснити, на який термін повинен видаватися новий дозвіл на виконання тих же робіт (3 чи 5 років), яка повинна бути термінологія в додатку до дозволу і чи можуть бути в цьому додатку які-небудь обмеження, якщо вони не вказані в експертному висновку ЕТЦ?

Наша організація більше десяти років виконує роботи підвищеної небезпеки. У зв`язку з прийняттям Кабінетом Міністрів постанови від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» прошу роз`яснити на який термін повинен видаватися новий дозвіл на виконання тих же робіт 3 чи 5 років яка повинна бути термінологія в додатку до дозволу і чи можуть бути в цьому додатку які-небудь обмеження якщо вони не вказані в експертному висновку ЕТЦ? Вищезгаданою постановою ска¬совано дію постанови Кабінету Міністрів від 6 жовтня 1993 р. № 831 «Про затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства установи організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства установи організації» якою передбачалось видавати дозвіл на початок робіт у робочих режимах на необмежений термін. Положенням про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 04.06.99 р. № 103 зареєстрованим Міністерством юстиції 8 жовтня 1999 р. визначено окремі види діяльності та робіт у тому числі підвищеної небезпеки на які потрібно отримувати окремі дозволи Держ-наглядохоронпраці на відповідний термін. З введенням в дію нового По¬рядку видачі дозволів затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 дозвіл на право початку ведення робіт підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки видається на 3 три роки а на продовження таких робіт або експлуатації на 5 п'ять років відповідно до пунктів 4 та 11 цього Порядку. Якщо термін дії раніше виданого дозволу відповідно до наказу Держнаглядохоронпраці від 04.06.99 р. № 103 закінчився то потрібно отримати новий дозвіл на 5 років відповідно до вимог нового Порядку та чинного законодавства. Роз`яснення: Охорона праці № 4 2004