Згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОН 0.00-1.03-02) піднімання та переміщення вантажів автомобільними кранами повинні виконуватися відповідно до типових технологічних карт безпечного виконання робіт автомобільними кранами. Чи можна керуватися «Каталогом типових технологічних карт безпечного ведення робіт автомобільними кранами», затвердженим ще заступником Міністра будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, узгодженим начальником відділу котлонагляду та підйомних споруд Комітету Держгіртехнагляду УРСР, або ж якимось іншим діючим нормативним документом?

Згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОН 0.00-1.03 02 піднімання та переміщення вантажів автомобільними кранами повинні виконуватися відповідно до типових технологічних карт безпечного виконання робіт автомобільними кранами. Чи можна керуватися «Каталогом типових технологічних карт безпечного ведення робіт автомобільними кранами» затвердженим ще заступником Міністра будівництва підприємств важкої індустрії УРСР узгодженим начальником відділу котлонагляду та підйомних споруд Комітету Держгіртехнагляду УРСР або ж якимось іншим діючим нормативним документом? Виконання робіт із застосуванням стрілових самохідних кранів згідно з п. 1 0.5.27ІІІ чинних Правил бу¬дови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.2002 р. № 409 повинно вико¬нуватись відповідно до типових технологічних карт розроблених спеціалізованими організаціями. Застосування розроблених раніше типових технологічних карт можливе за умо¬ви приведення їх у відповідність до вимог чинних Правил. Роз`яснення: Л. ДЕРНОВИЙ начальник управління організації державного нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 4 2004