1. Яким Переліком робіт підвищеної небезпеки користуватися під час навчання та атестації працівників, якщо діють два: затверджений постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631, другий — наказом Держкомітету з охорони праці від 30.11.93р. № 123? 2. Наказом Держнаглядохоронпраці від 16.01.2003 р. № 4 затверджено календарний план розробки та перегляду нормативно-правових актів з охорони праці, у тому числі: Положення з управління охороною праці на виробництві, Положення про навчання, Типового положення про службу охорони праці. Коли вийдуть зазначені документи?

1. Яким Переліком робіт підвищеної небезпеки користуватися під час навчання та атестації працівників якщо діють два: затверджений постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 другий наказом Держкомітету з охорони праці від 30.11.93р. № 123? 2. Наказом Держнаглядохоронпраці від 16.01.2003 р. № 4 зат¬верджено календарний план розробки та перегляду нормативно-правових актів з охорони праці у тому числі: Положення з управління охороною праці на виробництві Положення про навчання Типового положення про службу охорони праці. Коли вийдуть зазначені документи? 1. Під час проведення навчання та атестації працівників з питань охо¬рони праці слід керуватись Переліком робіт з підвищеною небезпекою затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 р. № 123 зареєстрованим у Міністерстві юстиції 23.12.93 р. за № 195. 2. Зазначені в запитанні 2 нормативно-правові акти з охорони праці перебувають на погодженні із заінте¬ресованими центральними органами виконавчої влади та Федерацією профспілок України Федерацією роботодавців України Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Відомості про їх затвердження та видання будуть опубліковані в журналі «Охорона праці». Роз`яснення: В. МОСТОВИЙ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 4 2004