Відповідно до ст. 21 Закону «Про охорону праці» технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини, їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, чинних на території України. Хто повинен отримувати експертний висновок на відповідність нормативним актам з питань охорони праці імпортного обладнання: продавець, який реалізує його на території України, чи покупець, який його придбав, і чи зобов'язаний продавець надати покупцеві відповідні дозволи на використання придбаного ним обладнання імпортного виробництва (мова йде про придбання та застосування на території України зернової сушарки 8ВС 14 І.Е фірми І.АМ (Франція) з газовим пальником ІТР667 через фірму-реалізатор ПМС Індустрі по СНД)?

Відповідно до ст. 21 Закону «Про охорону праці» технологічні процеси машини механізми устаткування транспортні засоби хімічні речовини їх сполуки та інша небезпечна продукція придбані за кордоном допускаються в експлуатацію до застосу¬вання лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці чинних на території України. Хто повинен отримувати експертний висновок на відповідність нормативним актам з питань охорони праці імпортного обладнання: продавець який реалізує його на території України чи покупець який його придбав і чи зобов`язаний продавець надати покупцеві відповідні дозволи на використання придбаного ним обладнання імпортного виробництва мова йде про придбання та застосування на території України зернової сушарки 8ВС 14 І.Е фірми І.АМ Франція з газовим пальником ІТР667 через фірму-реалізатор ПМС Індустрі по СНД ? Правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції регулюються Законом «Про підтвер¬дження відповідності» від 17 травня 2001 р. №2406-111. Згідно зі ст. 13 цього Закону ви¬робник зобов'язаний сприяти проведенню всіх процедур підтвердження відповідності встановлених для конкретного виду продукції; постачальник зобов'язаний реалізовувати продукцію за наявності копії сертифіката відповідності та/або копії декларації про відповідність чи копії свідоцтва про визнання відповіднос¬ті в порядку визначеному законо¬давством. У вашому випадку фірма-реалізатор ПМС Індустрі по СНД виконує функції постачальника. У зв'язку з цим під час продажу зернової сушарки SВС 14 LЕ фірми LAW Франція з газовим пальником ІТF 667 на терито¬рії України вона повинна надати покупцеві необхідний пакет документів у тому числі паспорт інструкцію з експлуатації копію сертифіката відповідності та/або копію декларації про відповідність чи копію свідоцтва про визнання відповідності. У разі відсутності документа про відповідність замовником експертизи на відповідність нормативним ак¬там з охорони праці згаданої сушарки може виступати конкретний споживач який її придбав. У такому випадку експертний висновок дійсний лише для конкретної сушарки яку буде експлуатувати підприємство-споживач. Роз`яснення: Охорона праці № 4 2004