Відповідно до вимог пп. 2.1 та 3.2.2 Положення про медичний огляд працівників певних категорій роботодавець спільно з санітарно-епідеміологічним закладом та профкомом визначає контингент працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, на підставі чого, а також:, використовуючи Перелік шкідливих речовин, несприятливих виробничих факторів і робіт, для виконання яких обов'язкові медичні огляди працівників (Додатки 1,2 наказу МОЗ СРСР від 29.09.89р. № 555), санітарно-епідеміологічний заклад складає акт про визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам. Ціна послуги за визначення санітарно-епідеміологічним закладом шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища для відбору контингенту, що підлягає обоє 'язковому медичному огляду, становить 408 грн. за одне дослідження. Прошу дати роз'яснення щодо порядку визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, а також щодо проведення при цьому досліджень, якщо такі передбачаються.

Відповідно до вимог пп. 2.1 та 3.2.2 Положення про медичний огляд працівників певних категорій роботодавець спільно з санітарно-епідеміологічним закладом та профкомом визначає кон¬тингент працівників які підлягають періодичним медичним ог¬лядам на підставі чого а також: використовуючи Перелік шкідливих речовин несприятливих виробничих факторів і робіт для виконання яких обов`язкові медичні огляди працівників Додатки 1 2 наказу МОЗ СРСР від 29.09.89р. № 555 санітарно-епідеміоло¬гічний заклад складає акт про визначення контингенту осіб які підлягають періодичним медичним оглядам. Ціна послуги за виз¬начення санітарно-епідеміологічним закладом шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища для відбору контингенту що підлягає обоє `язковому медичному огляду становить 408 грн. за одне дослідження. Прошу дати роз`яснення щодо порядку визначення контингенту осіб які підлягають періодичним медичним оглядам а також щодо проведення при цьому досліджень якщо такі передбачаються. Мета обов'язкових медичних оглядів працівників виявлення ранніх форм професійних та професійно обумовлених захворювань. Порядок організації та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників що виконують свою ро¬боту в умовах контакту зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища визначається наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 р. № 45 «Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій». Крім того доповнення та зміни до вказаного порядку стосовно профі¬лактичних наркологічних медоглядів регламентуються постановою Кабінету Міністрів від 06.11.97 р. № 1238 та наказами МОЗ України від 28.11.97 р. № 339 та від 07.06.99 р. № 139 «Про внесення змін та доповнень в Положення про порядок про¬ведення медичних оглядів робітників певних категорій». Обов'язкові медичні огляди працівників проводяться за рахунок власника підприємства роботодавця ст. 17 Закону «Про охорону праці . Тарифи прейскуранти на проведення робіт та послуг що виконуються і надаються за плату устано¬вами та закладами Державної сан-епідслужби затверджені постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2003 р. № 1351. Визначення шкідливих та небез¬печних факторів виробничого середовища для відбору контингенте осіб що підлягають обов'язковому медогляду містить в собі наступні етапи: ознайомлення з технологічними процесами по всіх цехах і дільницях враховуючи ознайомлення з технологічними картами та регла¬ментами; виявлення шкідливих та не¬безпечних факторів виробничих процесів в окремих випадках визначення кількісного показника фактору наприклад шуму бо від цього залежить періодичність медогляду; ознайомлення з результатами лабораторних та інструментальних досліджень факторів минулих років складання акта та припису адміністрації про надання списків та погодження їх. Відбір контингенту осіб що підля¬гають обов'язковому медогляду не залежить від рівня шкідливого та безпечного фактору а враховує його на¬явність. Роз`яснення: І. КОЗЛОВА головний державний санітарний лікар Києва Охорона праці № 4 2004