Після 1 року та 3 місяців роботи на нашому підприємстві гальваніком працівнику було встановлено професійне захворювання. До цього він 25 років працював гальваніком на іншому підприємстві. Згідно з актом розслідування професійного захворювання, підписаного всіма членами комісії, у тому числі і представниками іншого підприємства, причиною визнано недосконалість технологічного процесу на обох підприємствах, але адміністрація підприємства попереднього місця роботи гальваніка протокол погодження ступеня вини у виникненні профзахворювання підписувати відмовилася. Хто і на підставі яких нормативних документів повинен встановлювати ступінь вини підприємств у виникненні професійного захворювання працівника, який змінив місце роботи, якщо умови для такого захворювання були на обох підприємствах?

Після 1 року та 3 місяців роботи на нашому підприємстві гальваніком працівнику було встановлено професійне захворювання. До цього він 25 років працював гальваніком на іншому підприємстві. Згідно з актом розслідування професійного захворювання підписаного всіма членами комісії у тому числі і представниками іншого підприємства причиною визнано недосконалість технологічного процесу на обох підприємствах але адміністрація підприємства попереднього місця роботи гальваніка протокол погодження ступеня вини у виникненні профзахворювання підписувати відмовилася. Хто і на підставі яких нормативних документів повинен встановлювати ступінь вини підприємств у виникненні професійного захворювання працівника який змінив місце роботи якщо умови для такого захворювання були на обох підприємствах? Відповідно до п. 71 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21 серпня 2001 р. № 1094 контроль за своєчасністю і об'єктивністю розслідування професійних захворювань їх документальним оформленням виконанням заходів щодо усунення причин здійснюють установи заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Фонд соціального страхування від нещасних випадків профспілки та уповноважені трудових колективів з питань охорони праці відповідно до їх компетенції. Тобто для з'ясування питання щодо документального оформлення визначення підприємства з вини якого виникло професійне захворювання у працівника Вам необхідно звернутися до місцевої санітарно-епідеміологічної служби СЕС . Роз`яснення: О. ПОСТОЮК заступник начальника управління загальнообов`язкового державного соціального страхування Мінпраці та соціальної політики Охорона праці № 4 2004