Чи має право адміністрація підприємства вимагати від посадових осіб контролюючих органів (наприклад, Держнаглядохоронпраці) наявності у них перепустки (постійної або тимчасової) для проходу на територію підприємства, на якому введено перепускний режим, і як повинен працювати перевіряючий: самостійно чи в присутності відповідального представника підприємства?

Чи має право адміністрація підприємства вимагати від посадових осіб контролюючих органів наприклад Держнаглядохоронпраці наявності у них перепустки постійної або тимчасової для проходу на територію підприємства на якому введено перепускний режим і як повинен працювати перевіряючий: самостійно чи в присутності відповідального представника підприємства? Адміністрація підприємства має право вимагати від посадової особи Держнаглядохоронпраці тимчасову перепустку на підприємство якщо там запроваджений перепускний режим. Посадова особа яка здійснює державний нагляд за охороною праці під час перевірки підприємства об'єкта повинна мати при собі посвідчення а під час перевірки режимних об'єктів додатково допуск оформлений у встановленому порядку. Під час проведення перевірки посадова особа Держнаглядохоронпраці повинна дотримуватись правил етикету забезпечити збереження службової та комерційної таємниці суб'єкта підприємницької діяльності що перевіряється. Інформація доступ до якої обмежений використовується у порядку встановленому законодавством. Перевірки усіх видів проводяться у присутності роботодавця або його уповноваженої особи яка визначається наказом або розпорядженням по підприємству. При створенні перешкод для проведення перевірки посадова особа Держнаглядохоронпраці може звернутися за допомогою до правоохоронного органу та притягти осіб винних у неправомірних діях до адміністративної відповідальності. Особа яка перешкоджає проведенню перевірки несе відповідальність згідно з чинним законодавством. Роз`яснення: Охорона праці № 3 2004