Відповідно до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві на підприємстві складено акт за формою Н-1. Акт затверджено і надіслано в організації, передбачені Положенням. Через деякий час (місяць-два) виявлено, що в акті неправильно вказано ім'я (чи по батькові) потерпілого, або назву його професії, чи помилково вказано дати проходження, навчання і проведення інструктажів з питань охорони праці, або допущено неточності у викладенні обставин нещасного випадку. Чи може комісія з розслідування в робочому порядку скласти новий акт з урахуванням допущених помилок і розіслати в організації з проханням вважати текст, раніше складеного акта недійсним?

Відповідно до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві на підприємстві складено акт за формою Н-1. Акт затверджено і надіслано в організації передбачені Положенням. Через деякий час місяць-два виявлено що в акті неправильно вказано ім`я чи по батькові потерпілого або назву його професії чи помилково вказано дати проходження навчання і проведення інструктажів з питань охорони праці або допущено неточності у викладенні обставин нещасного випадку. Чи може комісія з розслідування в робочому порядку скласти новий акт з урахуванням допущених помилок і розіслати в організації з проханням вважати текст раніше складеного акта недійсним? Згідно з вимогами п. 34 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21 серпня 2001р. № 1094 контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків їх документальним оформленням здійснюють органи державного управління органи державного нагляду за охороною праці та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Відповідно до своєї компетенції вищезазначені органи мають право вимагати від роботодавця переглянути акт за формою Н-1 якщо при його складенні були виявлені помилки та неточності а також порушення вимог нормативно-правових актів. Посадова особа Держнаглядохоронпраці зобов'язана у випадку надходження скарги чи виявлення помилок в акті за формою Н-1 тобто коли мають місце неточності у встановленні обставин нещасного ви¬падку які впливають на його кваліфікацію видавати обов'язковий для виконання роботодавцем припис щодо необхідності перегляду акта. Комісія з розслідування нещасного випадку на підставі припису посадової особи Держнаглядохоронпраці про усунення помилок неточностей та порушень які мали місце при складенні акта за формою Н-1 вносить зміни до його змісту. Складений згідно з вимогами при¬пису та затверджений в установленому порядку акт із супроводжувальним листом в якому зазначені причини та підстави для внесення змін надсилається особам та органам вказаним у п. 20 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві. При цьому всі примірники попереднього акта анулюються про що повідомляється у згаданому листі. Якщо ж через деякий час місяць-два буде виявлено що неправильно вказано ім'я та по батькові професію потерпілого а також дату проходження ним навчання інструктажів тощо то комісія з розслідування нещасного випадку складає з урахуванням допущених помилок новий акт за формою Н-1 з супроводжувальним листом в якому зазначається причина внесення змін і надсилає особам та органам які раніше отримали цей акт. Усі примірники попереднього акта анулюються про що повідомляється листом. Складання нового акта за формою Н-1 може бути проведене також за рішенням суду. Роз`яснення: С. ІВУСЬ головний спеціаліст управління організації державного нагляду та обліку травматизму Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 3 2004