У п. 1.8 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту передбачена можливість заміни одних видів спецодягу і спецвзуття на інші. Чи слід розуміти положення цього пункту як вичерпні, і чи можлива заміна для професії «сторож» куртки лавсано-віскозної на утепленій підкладці на куртку з іншого матеріалу, а валянок чергових на черевики (напівчоботи) шкіряні?

У п. 1.8 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту передбачена можливість заміни одних видів спецодягу і спецвзуття на інші. Чи слід розуміти положення цього пункту як вичерпні і чи можлива заміна для професії «сторож» куртки лавсано-віскозної на утепленій підкладці на куртку з іншого матеріалу а валянок чергових на черевики напівчоботи шкіряні? Пункт 1.1 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту яке затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29 жовтня 1996 р. № 170 та зареєстроване в Міністерстві юстиції 18 листопада 1996 р. за № 667/1692 далі - Положення передбачає безплатну видачу працівникам зайнятим на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці а також на роботах пов'язаних із забрудненням або тих що здійснюються в несприятливих температурних умовах відповідно доінорм спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Вказані норми визначають для власника або уповноваженого ним органу обов'язковий мінімум безплатної видачі засобів індивідуального захисту. Згідно із ст. 7 Закону «Про охорону праці» в редакції від 21 листопада 2002 р. роботодавець влас¬ник може за свої кошти додатково встановлювати пільги і компенсації не передбачені законодавством у тому числі і видачу працівникам засобів індивідуального захисту понад норму. У п. 1.8 Положення передба¬чається заміна одних видів спеціального одягу на інші лише в окремих випадках за умови що ця заміна не погіршить їхні захисні властивості. Згідно з Переліком продукції що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні затвердженим наказом Дер¬жавного комітету зі стандартизації метрології та сертифікації України від 25 вересня 2002 р. за № 782/7070 одяг спеціальний захисний п. 34.9 від знижених температур та засоби захисту ніг п. 34.10 мають бути сер-тифікованими. Заміна куртки лавсано-віскозної на утепленій підкладці на куртку з іншого матеріалу для професії «сто¬рож на зовнішніх роботах» передбаченої п. 92 Типових норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв затверджених постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. № 47/П-2 доповне¬ні та змінені постановами цих органів від 21 серпня 1985 р. № 289/П-8 та від 6 листопада 1986 р. № 476/П-12 можлива за умови наявності сертифікату відповідності. Заміна валянок чергових на сертифіковані черевики з терміном носіння 24 місяці можли¬ва згідно з положенням ст. 7 Закону «Про охорону праці» в редакції від 21 листопада 2002 p. тобто роботодавець власник може за свої кошти додатково встановлювати пільги і компенсації не передбачені законодавством у тому числі і видачу працівникам засобів індивідуального захисту понад норму. Роз`яснення: Л. ЖУРИБЕДА головний державний Інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 3 2004