Наше підприємство перевіряється інспекцією Держенергонагляду Мінпаливенерго. Повноваження цієї інспекції щодо контролю за режимами споживання електроенергії та технічним станом електроустановок не викликає сумніву. Проте, вивчивши Закон «Про електроенергетику» і Положення про державний енергетичний нагляд.., якими керується інспекція, а також враховуючи те, що теплоенергетичні об'єкти. ВАТ «Сумихгмпром» — автономні об'єкти, не пов'язані з централізованим теплопостачанням і єдиною енергосистемою України, і виробляють теплову енергію своїми котельнями для власного споживання (електроенергію підприємство не виробляє), вважаю, що інспектуючи наші теплоенергетичні об'єкти, інспекція порушує положення деяких пунктів перелічених вище нормативно-правових документів. Крім того, на мою думку, інспекція Держенергонагляду дублює інспекцію Держнаглядохоронпраці та інспекцію з енергозбереження, що не сприяє поліпшенню охорони праці в теплоенергетиці. Прошу роз'яснень з цього питання

Наше підприємство перевіряється інспекцією Держенергонагляду Мінпаливенерго. Повноваження цієї інспекції щодо контролю за режимами споживання електроенергії та технічним станом електроустановок не викликає сумніву. Про¬те вивчивши Закон «Про електроенергетику» і Положення про державний енергетичний нагляд.. якими керується інспекція а також враховуючи те що теплоенергетичні об`єк¬ти. ВАТ «Сумихгмпром» автономні об`єкти не пов`язані з централізованим теплопостачанням і єдиною енергосистемою України і виробляють теплову енергію своїми котельнями для власного споживання електроенергію підприємство не виробляє вважаю що інспектуючи наші теплоенер¬гетичні об`єкти інспекція порушує положення деяких пунк¬тів перелічених вище нормативно-правових документів. Крім того на мою думку інспекція Держенергонагляду дублює інспекцію Держнаглядохоронпраці та інспекцію з енергозбереження що не сприяє поліпшенню охорони праці в теплоенергетиці. Прошу роз`яснень з цього питання. Законом України «Про електроенергетику» ст. 9 визначено що державний нагляд за електричними і тепловикористовуючими установками та тепловими мережами споживачів здійснює державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії далі Держенергонагляд у порядку встановленому Кабінетом Міністрів постановою від 17.05.2002 р. № 665 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 929» якою затверджено Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії далі Положення . Саме в цьому Положенні Кабінет Міністрів надав Держенергонагляду право визначати періодич- ність порядок і напрями обстеження електричних і тепловикористовуючих установок та теплових мереж далі -- теплові установки споживачів енергії. Технічна експлуатація електричних і теплових установок споживачів повинна здійснюватися згідно з ви¬могами Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж далі Правила . Вимоги Правил обов'язкові для виконання усіма міністерствами відомствами установами організаціями підприємствами та споживачами теплової енергії незалежно від джерела теплопостачання і розповсюджуються на всі електроустановки та теплові установки за винятком тих експлуатація яких здійснюється за спеціальними правилами. Організацію розроблення запровадження та контроль за виконанням вимог згаданих Правил покладено на Держенергонагляд. У першу чергу здійснюється контроль за експлуатацією теплових установок підприємств що задіяні у процесі централізованого теплопостачання як таких наслідки аварії на обладнанні яких негативно впливають на теплопостачання інших споживачів та населення. Дійсно Законом «Про електроенергетику» недостатньо врегульовані питання стосовно теплової енергії враховуючи його спрямованість на законодавче забезпечення у першу чергу питань пов'язаних з виробництвом постачанням та споживанням електричної енергії. Зараз за дорученням Кабінету Міністрів Мінпаливенерго спільно з Держжитлокомунгоспом та іншими органами центральної виконавчої влади розробляють проекти відповідних нормативноправових актів їх прийняття дасть змогу вирішити питання що на сьогодні залишаються неврегульованими у сфері постачання та споживання теплової енергії. Дії інспекції Держенергонагляду щодо здійснення контролю за технічною експлуатацією теплових установок підприємств та організацій які мають власні джерела теплопостачання відповідають вимогам чинного законодавства. Роз`яснення: С. ЧЕХ заступник міністра Міністерства палива та енергетики Охорона праці № 3 2004