Чи всі працівники організації повинні проходити попередні медичні огляди при прийнятті на роботу і хто оплачує витрати "На проведення медоглядів?

Чи всі працівники організації повинні проходити попередні медичні огляди при прийнятті на роботу і хто оплачує витрати "На проведення медоглядів? У ст. 17 «Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій» Закону «Про охорону праці» зазначено що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього під час прийняття на роботу і періодичних протягом трудової діяльності медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Медичні огляди проводяться відповідними установами охорони здоров'я працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним орга¬ном виконавчої влади в галузі охо¬рони здоров'я. Крім того положеннями ст. 21 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачено проводити обов'язкові попередні до прийняття на роботу та періодичні профілактичні медичні огляди для працівників окремих професій виробництв та організацій діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Медогляди проводяться за рахунок роботодавців у порядку встановленому законодавством. Роз`яснення: М. ЖДАНОВА директор Департаменту організації медичної допомоги населенню Міністерства охорони здоров`я Охорона праці № 3 2004