З якого часу і за який період роботи працівник має право на отримання додаткової відпустки за шкідливі умови праці: з дня прийняття колективного договору, з дня затвердження результатів атестації робочих місць чи з дня роботи на підприємстві у шкідливих умовах праці? Якими нормативними документами регулюється це питання?

З якого часу і за який період роботи працівник має право на отримання додаткової відпустки за шкідливі умови праці: з дня прийняття колективного договору з дня затвердження результатів атестації робочих місць чи з дня роботи на підприємстві у шкідливих умовах праці? Якими нормативними документами регулюється це питання? Згідно зі ст. 7 Закону «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умова¬ми праці надається за Списком виробництв робіт цехів професій і посад зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці затвердженим поста¬новою Кабінету Міністрів від 17 листо¬пада 1997 р. № 1290 додаток 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 2003 р. № 679 . Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. Відповідно до ст. 17 Кодексу законів про працю України колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня зазначеного у ньому. Проте сторони вправі й іншим чином визначити момент з якого колективний договір набирає чинності. Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний якщо інше не передбачено договором. Роз`яснення: Охорона праці № 3 2004