Керуючись Списками виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, наше підприємство внесло в колективний договір перелік професій для надання додаткових відпусток. Чи обов'язково цей перелік повинен підтверджуватися результатами атестації їх робочих місць, проведеної відповідною лабораторією санепідстанції?

Керуючись Списками виробництв цехів професій і посад зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці наше підприємство внесло в колективний договір перелік професій для надання додаткових відпусток. Чи обов`язково цей перелік повинен підтверджуватися результатами атестації їх робочих місць проведеної відповідною лабораторією санепідстанції? Відповідно до ст. 7 Закону «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці надається працівникам зайнятим на роботах пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів за Списками виробництв цехів профе¬сій і посад затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 17 листопада 1997 р. № 1290. Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. Згідно зі ст. 8 зазначеного Закону щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я за вищезгаданими Списками затвердженими вищеназваною постановою Кабінету Міністрів. Тривалість цієї відпустки встановлюється колективним договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник начальника Відділу державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 3 2004