Якими нормативними документами необхідно керуватися при наданні працівникам щорічних додаткових відпусток за роботи зі шкідливими і важкими умовами праці?

Якими нормативними документами необхідно керуватися при наданні працівникам щорічних додаткових відпусток за роботи зі шкідливими і важкими умовами праці? Згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці надається за Списком виробництв робіт цехів професій і посад зайнятість праців¬ників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 17 листопада 1997 р. № 1290 додаток 1 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 . У зазначеному Списку визначена максимальна тривалість відповідної відпустки. Згідно з Порядком застосування цього Списку затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16 зі змінами внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.06.2003 р. № 150 і зареєстрованими Міністерством юстиції 18.06.2003 р. за № 496/7817 конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці і базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я і Міністерства праці та соціальної політики від 31 грудня 1997 р. № 383/55 «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам зайнятим на роботах пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів» та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28 січня 1998 р. №50/2490 . Додаткова відпустка більшої тривалості ніж встановлено за результатами атестації робочих місць за умовами праці може бути надана працівнику за рахунок прибутку що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету і має бути передбачена колективним чи трудовим договором. Роз`яснення: Охорона праці № 2 2004