Відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпеки факторів виробничого середовища умови роботи операторів комп'ютерного набору не належать до категорії шкідливих і важких. У той же час, оскільки робота оператора комп'ютерного набору пов'язана з підвищеною зоровою та нервово-емоційною напругою, умови його праці належать до умов з особливим характером. Що означає «особливий характер умов праці» і які пільги повинен одержувати оператор комп'ютерного набору за роботу в таких умовах і, зокрема, який працює в установах охорони здоров'я?

Відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпеки факторів виробничого середо¬вища умови роботи операторів комп`ютерного набору не належать до категорії шкідливих і важких. У той же час оскільки робота оператора комп`ютерного набору пов`язана з підвищеною зоровою та нервово-емоційною напругою умови його праці належать до умов з особливим характером. Що означає «особливий характер умов праці» і які пільги повинен одержувати оператор комп`ютерного набору за роботу в таких умовах і зокрема який працює в установах охорони здоров`я? З особливим характером праці вважається робота що пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підви¬щеного ризику для здоров'я а також з ненормованим робочим днем. Працівникам які працюють не менше половини тривалості робочо¬го дня на електронно-обчислюваль них машинах до яких належить і персональний комп'ютер надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці п. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» тривалістю до 4-х календарних днів згідно з підрозділом «Інші види виробництв» розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв робіт професій і посад працівників робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17 листопада 1997 р. № 1290 додаток 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 . Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник начальника відділу державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 2 2004