У Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів передбачено, що під час роботи стрілових кранів поблизу повітряних ліній електропередачі та відкритих розподільчих устаткувань (ВРУ) встановлюють охоронну зону 40 м. У той же час Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, на які посилаються вищезазначені Правила, охоронна зона встановлюється від 2 до 40 м залежно від величини напруги. Яким нормативним документом керуватися під час роботи кранів вказаного типу в охоронній зоні і яку відстань вказувати в наряді-до-пуску, якщо кран працює поблизу повітряних ліній електропередачі на території підприємства, де напруга не перевищує 380 В?

У Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів передбачено що під час роботи стрілових кранів поблизу повітряних ліній електропередачі та відкритих розподільчих устаткувань ВРУ встановлюють охо¬ронну зону 40 м. У той же час Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів на які посилаються вищезазначені Правила охоронна зона встановлюється від 2 до 40 м залежно від величини напруги. Яким нормативним документом керуватися під час роботи кранів вказаного типу в охоронній зоні і яку відстань вказувати в наряді-до-пуску якщо кран працює поблизу повітряних ліній елек¬тропередачі на території підприємства де напруга не перевищує 380 В? Порядок ведення робіт кранами стрілового типу ближче 40 м від відкритого розподільчого устаткування чи крайнього проводу повітряних ліній електропередачі що знаходяться під напругою більше 42 В у ВРУ та в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі встановлений п. 10.5.25 чинних Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Такі роботи повинні вестись за нарядами-допусками встановленої форми. Найменша допустима під час роботи крана відстань по горизонталі від крайнього проводу до найближчих частин металоконструкцій крана відповідно до форми наряду-допуску встановлюється вимогами п. 2.3.3 чинних Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. В залежності від величини напруги охоронна зона повітряних ліній електропередачі встановлюється Правилами охорони електричних мереж затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 р. №209. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 2 2004