У правилах безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ—86 п. 15.12.15) визначено, що наряд-допуск на проведення газонебезпечних робіт повинен оформлятися тільки на одну бригаду, на один вид газонебезпечної роботи і на одну робочу зміну. Якщо цю роботу не закінчено у встановлений термін, а умови виконання її і склад бригади не змінилися, то наряд-допуск може бути продовжений особою, яка видала його, з щоденним підтвердженням можливості безпечного проведення цієї роботи підписами: відповідального керівника, відповідального виконавця, газорятувальника і представника цехової адміністрації. Строк дії наряду-допуску не повинен перевищувати 5 днів і визначається відповідальним керівником газонебезпечної роботи. Цим пунктом не уточнюються строк дії та дні: календарні чи робочі. Прошу пояснити.

У правилах безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії ПБГЧМ 86 п. 15.12.15 визначено що наряд-допуск на проведення газонебезпечних робіт повинен оформлятися тільки на одну бригаду на один вид газонебезпечної роботи і на одну робочу зміну. Якщо цю роботу не закінчено у встановлений термін а умови виконання її і склад бригади не змінилися то наряд-допуск може бути продовжений особою яка видала його з щоденним підтвердженням можливості безпечного проведення цієї роботи під¬писами: відповідального керівника відповідального виконавця газорятувальника і представника цехової адміністрації. Строк дії наряду-допуску не повинен перевищувати 5 днів і визначається відповідальним керівником газонебезпечної роботи. Цим пунктом не уточнюються строк дії та дні: календарні чи робочі. Прошу пояснити. Наряд-допуск на виконання газо¬небезпечних робіт однією і тією ж бригадою за тих же умов її виконання може бути продовжений особою яка його видала з щоденним підтвердженням можливості безпечного виконання цієї роботи підписами відповідального керівника відповідального виконавця газорятувальника і представника цехової адміністрації. Строк дії наряду-допуску не повинен перевищувати 5 календарних днів. Роз`яснення: В. РОКИТЬКО старший державний інспектор управління організації державного нагляду у металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 2 2004