Чи можна користуватися в практичній роботі щодо забезпечення працівників нашого підприємства спеціальним одягом «Типовими нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защитьі рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хазяйства и отдельных производств», затвердженими ще в 1981 р. органами колишнього СРСР?

Чи можна користуватися в практичній роботі щодо забезпечення працівників нашого підприємства спеціальним одягом «Типовими нормами бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защитьі рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хазяйства и отдельных производств» затвердженими ще в 1981 р. органами колишнього СРСР? Зараз в Україні чинні «Типовьіе нормьі бесплатной вьщачи специальной одеждьі специальной обуви й других средств индивидуальной защитьі рабочим й служащим сквозньїх профессий й должностей всех отраслей народного хазяйства й отдельньїх производств» які затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. № 47/П-2 доповнені та змінені постановами цих органів від 21 серпня 1985 р. № 289/П-8 та від 6 листопада 1986 р. № 476/П-12 . Ці норми мають використовуватись відповідно до вимог п. 1.5 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 жовтня 1996 р. № 170. Роз`яснення: П. ЖУРИБЕДА головний державний інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 2 2004