У 2003 р. під час обстеження протипожежного стану об'єктів акціонерного товариства приписом інспектора Держпожнагляду запропоновано виконати такий пункт: «Несучі металеві конструкції покриття будинків і споруд виробничого та невиробничого призначення виконати не нижче II ступеня вогнестійкості» з конкретними термінами та посиланням на п. 6.2 ВУПП-88 («Ведомственньїе указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий й сооружений нефтеперерабатьівающей й нефтехимической промышленности»). Чи правомірні ці вимоги стосовно існуючих будівель та споруд, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація, капітальний ремонт яких в найближчий час не передбачаються?

У 2003 р. під час обстеження протипожежного стану об`єктів акціонерного товариства приписом інспектора Держпожнагляду запропоновано виконати такий пункт: «Несучі металеві конструкції покриття будинків і споруд виробничого та невиробничого призначення виконати не нижче II ступеня вогнестійкості» з конкретними термінами та посиланням на п. 6.2 ВУПП-88 «Ведомственньїе ука-зания по противопожарному проектированию предприятий зданий й сооружений нефтеперерабатьівающей й нефтехимической промышленности» . Чи правомірні ці вимоги стосовно існуючих будівель та споруд реконструкція технічне переоснащення реставрація капітальний ремонт яких в найближчий час не передбачаються? Під час перевірки об'єктів працівники Держпожнагляду відповідно до положень Закону «Про пожежну безпеку» керуються чинними в Україні нормативними документами і в першу чергу Правилами пожежної безпеки в Україні затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ від 22 червня 1995 р. № 400 зареєстрованими в Міністерстві юстиції 14 липня 1995 р. за № 219/755 які є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади органа- ми місцевого самоврядування підприємствами установами організаціями незалежно від виду їх діяльності та форм власності посадовими особами та громадянами. Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки чинність яких поширюється на підприємства установи організації та інші об'єкти будівлі споруди технологічні лінії тощо а також житлові будинки що експлуатуються будуються реконструюються технічно переоснащуються і розширюються за винятком підземних споруд та транспортних засобів вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах. Для забезпечення пожежної безпеки необхідно також керуватися стандартами будівельними нормами правилами улаштування електроустановок ПУЕ нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами виходячи зі сфери їх дії які регламентують вимоги пожежної безпеки. Тому під час перевірки об'єктів працівники Держпожнагляду можуть керуватися вимогами будівельних норм у вашому випадку відомчою вказівкою ВУПП-88 але терміни виконання заходів які потребують вкладення значних коштів необхідно узгоджувати з керівниками об'єктів беручи до уваги протипожежний стан технічні можливості плани реконструкції переоснащення тощо. Роз`яснення: М. ПИЛИПЕНКО заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Охорона праці № 2 2004