У Законі «Про охорону праці» передбачається, що керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Чи відносяться працівники служби охорони праці наукової установи, в якій основними є науково-технічні служби, до наукових працівників?

У Законі «Про охорону праці» передбачається що керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Чи відносяться працівники служби охорони праці наукової установи в якій основними є науково-технічні служби до наукових працівників? Згідно зі ст. 1 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» далі Закон науковий працівник це вчений який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору контракту професійно займається науковою науково-технічною науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання підтверджену результатами атестації. Згідно зі ст. 6 Закону науковий працівник зобов'язаний проводити наукові дослідження відповідно до укладених договорів контрактів представляти результати наукової або науково-технічної діяльності науковими доповідями публікаціями та захистом дисертацій у встановленому порядку регулярно проходити атестацію як науковий працівник на відповідність займаній посаді. Під час розгляду питання щодо віднесення окремих видів діяльності до наукової науково-технічної діяльності необхідно керуватися відповідними визначеннями наведеними в ст. 1 Закону зокрема про наукову науково-технічну діяльність науковий науково-прикладний результат тощо. Результат наукової науково-технічної діяльності згідно з абзацами 13 та 14 цієї статті Закону має містити елементи наукової новизни нове знання нове конструктивне чи нове технологічне рішення нова розробка тощо та бути зафіксованим на носіях наукової науково-технічної інформації або у відповідній документації. Авторське право на результат наукової науково-технічної діяльності встановлюється згідно з чинним законодавством. Треба підкреслити що термін «новий нова нове » у науковій сфері означає нове в світі знання рішення розробка тощо або якісно інший результат порівняно з відомими впроваджен¬ня якого забезпечить отримання характеристик об'єкта що переважають характеристики відомих у світі аналогів. Висновок щодо можливості віднесення основної роботи особи або діяльності структурного підрозділу до наукової науково-технічної робиться на підставі аналізу результатів цієї роботи з точки зору відповідності її вимогам Закону. Належність структурних підрозділів до таких що відповідно до статуту підприємства установи організації та Положення про ці підрозділи займаються науковою науково-технічною діяльністю має бути також підтверджена зазначеним вище способом. Роз`яснення: В. СВІЖЕНКО директор департаменту науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки України Охорона праці № 2 2004