У Правилах будови електроустановок (ПУЕ) (Москва, 1987) визначено, що горючі рідини з температурою спалаху вище 61 °С належать до пожежонебезпечних, але нагріті в умовах виробництва до температури спалаху і вище належать до вибухонебезпечних. У Правилах будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (ДНАОП 0.00-1.32-01), які вийшли замість відповідних глав ПУЕ, про це нічого не сказано. Якими ж критеріями керуватися при визначенні горючих рідин?

У Правилах будови електроустановок ПУЕ Москва 1987 визначено що горючі рідини з температурою спалаху вище 61 °С належать до пожежонебезпечних але нагріті в умовах виробництва до температури спалаху і вище належать до вибухонебезпечних. У Правилах будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ДНАОП 0.00-1.32-01 які вийшли замість відповідних глав ПУЕ про це нічого не сказано. Якими ж критеріями керуватися при визначенні горючих рідин? Оцінка пожежної небезпеки речовин і матеріалів регламентована ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожа-ровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» дія якого поширюється на прості речовини хімічні сполуки та їх суміші в різних агрегатних станах і комбінаціях у тому числі на полімерні та композитні матеріали далі речовини і матеріали які застосовуються на об'єктах різних форм власності. До горючих спалимих належать речовини і матеріали здатні самозайматися а також займатися під впливом джерела запалювання і самостійно горіти після його видалення. Горючі рідини з температурою спалаху не більше 61 °С у закритому тиглі або 66 °С у відкритому тиглі зафлегматизованих сумішей які не мають спалаху в закритому тиглі належать до легкозаймистих. Особ¬ливо небезпечними є легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С. Згідно із нормами вказаного ГОСТу до рідин належать речовини і матеріали тиск насичених парів яких за нормальних природних умов температури 25 °С і тиску 101 3 кПа менше 1 атм. До рідин належать також тверді плавкі речовини температура плавлення або краплепадіння яких менше 50 °С. У п. 4.2.12 Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ДНАОП 0.00-1.32-01 які вийшли замість відповідних глав ПУЕ дано визначення горючої рідини: «Горюча рідина ГР рідина яка здатна запалитися від джерела запалювання самостійно горіти після його видалення і має температуру загоряння понад 61 °С у закритому або 66 °С у відкритому тиглі. Перегріта горюча рідина горюча рідина нагріта в умовах виробництва до температури загоряння та вище». Визначення пожежовибухонебез-печності речовин і матеріалів проводиться лабораторно-дослідницьким методом згідно із розробленими критеріями оцінки і за допомогою відповідного агрегату. Роз`яснення: Охорона праці № 1 2004