Якими нормативними документами необхідно керуватися при забезпеченні працівників підприємств швейної промисловості безплатно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту?

Якими нормативними документами необхідно керуватися при забезпеченні працівників підприємств швейної промисловості безплатно спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту? Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників легкої промисловості в Україні не розроблялися тому зараз в нашій країні чинними є «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальнои защиты робочим и служащим легкой промышленности» затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 13 вересня 1979 р. № 394/П-9 доповнені та змінені постановою цих органів від 21 серп¬ня 1985 р. № 289/П-8. У разі забезпечення відповідного фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України передбачається перегляд вищеназваних норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам легкої промисловості. Цю роботу має вико¬нати Національний науково-дослідний інститут охорони праці. Роз`яснення: П. ЖУРИБЕДА головний державний інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 1 2004