Відповідно до п. 4.1.22 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями (ДНАОП 1.1.10-1.04-01) на виробничій тарі необхідно зазначати її призначення, номер, належність до підрозділу, масу, брутто-масу. Разом з тим відповідно до п. 5.1.22 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02) на тарі повинні бути вказані її призначення, номер, власна маса та вантажопідйомність. Яким нормативним документом необхідно керуватися для організації безпечної експлуатації тари?

Відповідно до п. 4.1.22 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями ДНАОП 1.1.10-1.04-01 на виробничій тарі необхідно зазначати її призначення номер належність до підрозділу масу брутто-масу. Разом з тим відповідно до п. 5.1.22 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02 на тарі повинні бути вказані її призначення номер власна маса та вантажопідйомність. Яким нормативним документом необхідно керуватися для організації безпечної експлуатації тари? Тара що переміщується вантажопідіймальними кранами повинна відповідати вимогам чинних Правил будови і безпечної екс¬плуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-0.03-02 затверджених наказом Міністерс¬тва праці та соціальної політики від 20.08.2002 р. № 409. Роз`яснення: Охорона праці № 1 2004