Чи можна головного механіка наказом по підприємству призначити особою, відповідальною за організацію експлуатації ліфтів, якщо ліфтери підпорядковані начальникам цехів і не входять до штатного розкладу відділу головного механіка?

Чи можна головного механіка наказом по підприємству призначити особою відповідальною за організацію експлуатації ліфтів якщо ліфтери підпорядковані начальникам цехів і не входять до штатного розкладу відділу головного механіка? Питання підпорядкованості працівників особам відповідальним за безпечну експлуатацію об'єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки до яких належать і ліфти визначається роботодавцем у наказі про організацію відомчого нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вказаного устаткування підвищеної небезпеки. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 1 2004