Які показники і критерії необхідно використовувати для оцінки умов праці при проведенні атестації робочих місць за умовами праці для встановлення скороченої тривалості робочого дня телеграфістам і телефоністам міжміського "телефонного зв'язку?

Які показники і критерії необхідно використовувати для оцінки умов праці при проведенні атестації робочих місць за умовами праці для встановлення скороченої тривалості робочого дня телеграфістам і телефоністам міжміського "телефонного зв`язку? Згідно з п. 9 Порядку застосування Переліку виробництв цехів професій і посад із шкідливими умовами праці робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 23 березня 2001 р. № 122 скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 1 серпня 1992 р. № 442. Підтвердження цього права працівникові можливе тільки при віднесенні його робочого місця до категорії зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці. У Гігієнічній класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища важкості та напруженості трудового процесу затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я від 31 грудня 1997 р. № 382 шкідливі умови праці характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу що перевищують встановлені гігієнічні нормативи для робочих місць і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого або його потомство. Атестація робочих місць за умовами праці передбачає комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці з урахуванням впливу на працівників усіх факторів виробничого середовища і трудового процесу і на П підставі віднесення робочого місця до одного з класів умов праці. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник начальника Відділу державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 1 2004