З 1975 по 1996 р. я працювала ставильником-вибірником фарфорових виробів з печей. Нещодавно я дізналася, що працівники цієї професії мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Чи так це, і якщо так, то що необхідно зробити для призначення пільгової пенсії?

З 1975 по 1996 р. я працювала ставильником-вибірником фарфорових виробів з печей. Нещодавно я дізналася що працівники цієї професії мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Чи так це і якщо так то що необхідно зробити для призначення пільгової пенсії? Відповідно до п. «б» ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію на пільгових умовах мають працівники зайняті повний робочий день на роботах із шкідли¬вими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв робіт професій посад і показників із шкідливими і важкими умовами праці зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 16.01.2003- р. № 36 і за результатами атестації робочих місць: чоловіки після досягнення 55 років і за стажу роботи не менше 25 років з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; жінки після досягнення 50 років і за стажу роботи не менше 20 років з них не менше 10 років на зазначених роботах. Працівникам які мають не менше половини стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку передбаченого ст. 12 цього Закону на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи жінкам. Згідно з п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 атестація проводиться в строки передбачені колективним договором але не рідше одного разу на 5 років. Це означає що при призначенні пенсії на пільгових умовах для зарахування до пільгового пенсійного стажу певного 5-річного періоду роботи у несприятливих умовах праці відповідне право впродовж цього періоду повинно бути підтверджене результатами атестації робочих місць за умовами праці. Відповідно до п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.08.93 р. № 637 у тих випадках коли в трудовій книжці відсутні відомості що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років установлені для окремих категорій працівників для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій. У довідці має бути вказано: період роботи що зараховується до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ підрозділ пункт найменування Списку або його номера до якого включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи на підставі яких видана зазначена довідка. Відповідно до Списку № 2 ви¬робництв робіт професій посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.01.2003 р. № 36 право на пільгову пенсію мають ставильники-вибірники виробів з печей позиція 18.2.За п. З розділу «Загальні професії виробництва всіх видів керамічних фарфорових фаянсових виробів та феритів» підрозділу 2 «Виробництво керамічних фарфорових фаянсових виробів та феритів» розділу XVIII «Виробництво скла та виробів із скла. Виробництво керамічних фарфорових і фаянсових виробів». Роз`яснення: Н. ШАМБІР начальник управління пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 1 2004