З 1983 по 1988 р. працівник працював в управлінні бурильником шпурів у кар'єрі з видобутку пісковику (відпрацювавши до цього 18 років у цьому ж кар'єрі на інших роботах -- бурильником, машиністом сортувалки, робітником цеху розпилювання каменю), після чого звільнився з роботи за власним бажанням. У 1994 р. відділенням профпатологіг Львівської обласної клінічної лікарні йому встановлено діагноз захворювання: ко-ніотуберкульоз, силікоз (повідомлення про захворювання було направлено місцевій СЕС). Повідомлення за формою П-3 управління не отримувало і розслідування не проводило. У 2001 р. місцева МСЕК встановила йому II групу інвалідності внаслідок профзахворювання. Акт, розслідування за формою П-4 складено 07.03.2002 р. без участі представників підприємства. Колишній працівник вимагає провести розслідування, скласти акт за формою П-4 і відшкодувати йому моральну та матеріальну шкоду, заподіяну його здоров'ю. Як бути?

З 1983 по 1988 р. працівник працював в управлінні бурильником шпурів у кар`єрі з видобутку пісковику відпрацювавши до цього 18 років у цьому ж кар`єрі на інших роботах -- бурильником машиністом сортувалки робітником цеху розпилювання каменю після чого звільнився з роботи за власним бажанням. У 1994 р. відділенням профпатологіг Львівської обласної клінічної лікарні йому встановлено діагноз захворювання: ко-ніотуберкульоз силікоз повідомлення про захворювання було направлено місцевій СЕС . Повідомлення за формою П-3 управління не отримувало і розслідування не проводило. У 2001 р. місцева МСЕК встановила йому II групу інвалідності внаслідок профзахворювання. Акт розслідування за формою П-4 складено 07.03.2002 р. без участі представників підприємства. Колишній працівник вимагає провести розслідування скласти акт за формою П-4 і відшкодувати йому моральну та матеріальну шкоду заподіяну його здоров`ю. Як бути? Відповідно до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 р. № 1094 на кожного хворого клініками науково-дослідних інститутів відділеннями професійних захворювань лікувально-профілактичних установ складається повідомлення за формою П-3. Протягом трьох діб після встановлення остаточного діагнозу повідомлення надсилається роботодавцю або керівнику підприємства шкідливі ви¬робничі фактори на якому призвели до виникнення професійного захворювання відповідній установі закладу державної санітарно-епідеміоло¬гічної служби та лікувально-профілактичній установі які обслуговують це підприємство відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань далі Фонд . Роботодавець організовує розслідування кожного випадку виявлення професійного захворювання протягом десяти робочих днів з моменту одержання повідомлення. Розслідування проводиться комісією у складі представників: відповідної установи закладу державної санітарно-епідеміологічної служби голова комісії лікувально-профілактичної установи підприємства профспілкової організації членом якої є хворий або уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці якщо хворий не є членом профспілки відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду. Комісія зобов'язана скласти акт розслідування за формою П-4. Підтверджені випадки професійних захворювань у працівників які змінили місце роботи або у непрацюючих пенсіонерів підлягають реєстрації та обліку на підприємстві де були умови для розвитку професійного захворювання у відповідному робочому органі виконавчої дирекції Фонду та у відповідній установі закладі державної санітарно-епідеміологічної служби що здійснює державний нагляд на цьому підприємстві. Контроль за своєчасністю і об'єктивністю розслідування професійних захворювань їх документальним оформленням виконанням заходів щодо усунення причин здійснюють установи заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Фонд профспілки та уповноважені трудових колективів з питань охорони праці відповідно до їх компетенції. Роботодавець та посадові особи які проводили розслідування нещасних випадків професійних захворювань та аварій несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне і об'єктивне їх розслідування та прийняті рішення. З 01.04.2001 р. набрав чинності Закон «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» згідно з яким у разі настання страхового випадку Фонд зобов'язаний у встановленому законодавством порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я. Відповідно до ст. 7 Закону «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» потерпілі документи яких не передані до Фонду продовжують отримувати належні виплати та соціальні послуги від свого роботодавця. При цьому кошти виплачені потерпілому страхувальником зараховуються Фондом у рахунок його страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Враховуючи наведені у листі обставини рекомендуємо керівниву СВУ «Західшляхвибухпром» звернутися до місцевих органів Міністерства охорони здоров'я про проведення розслідування профзахворювання колишнього вашого працівника відповідно до наведених вище норм. Роз`яснення: О. ПОСТОЮК заступник начальника управління загальнообов`язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 1 2004