До нашого управління звертаються громадяни за призначенням страхових виплат, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання з якими сталися ще в 1950— 2980 pp. Це пенсіонери, яким встановлено тільки групу інвалідності, а відсоток втрати професійної працездатності з різних причин їм не був встановлений, вони отримують пенсію або за віком, або по інвалідності. Відшкодування шкоди у зв'язку з нещасним випадком підприємством їм не призначено. Ще одна група — пенсіонери, яким не встановлено групу інвалідності у зв'язку з трудовим каліцтвом і не встановлено відсоток втрати працездатності, вони отримують пенсію за віком. Чи правильно чинить зараз МСЕК, встановлюючи вищевказаним пенсіонерам, які вже не працюють, відсоток втрати професійної працездатності? Якщо правильно, то згідно з якими нормативними документами?

До нашого управління звертаються громадяни за призначенням страхових виплат нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання з якими сталися ще в 1950 2980 pp. Це пенсіонери яким встановлено тільки групу інва¬лідності а відсоток втрати професійної працездатності з різних причин їм не був встановлений вони отримують пенсію або за віком або по інвалідності. Відшкодування шкоди у зв`язку з нещасним випадком підприємством їм не призначено. Ще одна група пенсіонери яким не встановлено групу інвалідності у зв`язку з трудовим каліцтвом і не встановлено відсоток втрати працездатності вони отримують пенсію за віком. Чи правильно чинить зараз МСЕК встановлюючи вище¬вказаним пенсіонерам які вже не працюють відсоток втрати професійної працездатності? Якщо правильно то згідно з якими нормативними документами? Відповідно до п. 18а Положення про медико-соціальну експертизу затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.02.92 р № 83 медико-соціальні експертні комісії визначають ступінь обмеження життєдіяльності людини у тому числі стан працездатності групу причину і час настання інвалідності а також ступінь втрати професійної праце¬здатності у процентах працівників які одержали каліцтво чи інше ушкодження здоров'я пов'язане з виконанням ними трудових обов'язків. На виконання постанови Кабінету Міністрів від 23.06.93 р. № 472 із змінами та доповненнями від 08.02.94 р. № 71 від 18.07.94 р. № 492 від 13.06.95 р. № 410 від 02.10.95 р. № 777 від 10.01.96 р. № 34 від 26.07.96 р. № 832 від 03.10.97 р. № 100 «Про затвердження Правил відшкодування власником підприємства установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків» Міністерством охорони здоров'я видано наказ № 212 від 22.11.95 p. зареєстрований в Мін-юсті 22.03.96 р. за № 136/1161 «Про затвердження Порядку встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотах працівникам яким заподіяно ушкодження здоров'я пов'язане з виконанням трудових обов'язків» а потім наказ від 05.08.98 р. № 238 зареєстрований в Мінюсті 14.10.98 р. за № 652/3092 «Про затвердження критеріїв встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках особливостей працевлаштування хворих та інвалідів та внесення змін і доповнень до Порядку встановлення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках» затвердженому наказом МОЗ України від 22.11.95 р. № 212. У жодному із цих нормативних актів немає обмежень щодо віку часу визначення громадянам втрати професійної працездатності. Отже встановлення пенсіонерам які не працюють відсотка втрати профе¬сійної працездатності якщо ушкодження здоров'я було пов'язане з виконанням трудових обов'язків як і всім іншим здійснюється відповідно до вищевказаних нормативних документів. Роз`яснення: В. МАРУНИЧ начальник управління медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров`я Охорона праці № 12 2003