Відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02) технічні умови на виготовлення вантажопідіймальних кранів і машин, їх складових частин, вантажозахоплювальних органів і пристроїв, тари та колисок мають бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці. Чи розповсюджуються ці вимоги на вантажозахоплювальні пристрої, виготовлені до введення в дію цих Правил?

Відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02 технічні умови на виготовлення вантажопідіймальних кранів і машин їх складових частин вантажозахоплювальних органів і пристроїв тари та колисок мають бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці. Чи розповсюджуються ці вимоги на вантажозахоплювальні пристрої виготовлені до введення в дію цих Правил? Вимоги п. 5Л.10 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДНАОП 0.00-1.03-02 поширюються на вантажопідіймальні крани і машини їх складові частини вантажозахоплювальні органи і пристрої тару та колиски виготовлені після введення в дію цих Правил. Виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв і тари повинно здійснюватися в порядку встановленому ГОСТ 15.001-88. При постановці на виробництво вантажопідіймальних кранів і машин їх складових частин вантажозахоплювальних органів і пристроїв тари та колисок згідно з технічними умовами розробленими раніше їх погодження Держнаглядохоронпраці проводиться на підставі позитивного експертного висновку експертно-технічного центру якщо раніше не проводились приймальні випробування їх дослідних зразків. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу організації нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 12 2003