На підприємстві області стався нещасний випадок з електромонтером під час користування електрокаром. Комісія з розслідування не визнала цей випадок пов'язаним з виробництвом (працівник використовував електрокар в особистих цілях) і склала акт за формою НТ. Але в листку непрацездатності потерпілого, виданому установою охорони здоров'я, були підкреслені слова «виробнича травма». У цій ситуації Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відмовляється здійснювати виплати за листком непрацездатності через відсутність акта за формою Н-1, а Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності також відмовляється платити, посилаючись на запис у листку непрацездатності про виробничу травму. То ж який Фонд повинен здійснити ці виплати?

На підприємстві області стався нещасний випадок з електромонтером під час користування електрокаром. Комісія з розслідування не визнала цей випадок пов`язаним з виробництвом працівник використовував електрокар в особистих цілях і склала акт за формою НТ. Але в листку непрацездатності потерпілого виданому установою охорони здоров`я були підкреслені слова «виробнича травма». У цій ситуації Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відмовляється здійснювати виплати за листком непрацездатності через відсутність акта за формою Н-1 а Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності також відмовляється платити посилаючись на запис у листку непрацездатності про виробничу травму. То ж який Фонд повинен здійснити ці виплати? Згідно з абзацами шостим та сьомим ст. 13 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» факт нещасного випадку на виробництві розслідується в порядку затвердженому Кабінетом Міністрів відповідно до Закону «Про охорону праці». Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу проведення медичної професійної та соціальної реабілітації а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку за встановленою формою Н-1. Відповідно до п. 12 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 p. № 1094 на підставі висновків комісії з розслідування не визнаються пов'язаними з виробництвом і не складається акт за формою Н-1 про нещасні випадки які сталися з працівниками під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів підприємства без дозволу роботодавця а також устаткування механізмів інструментів крім випадків що сталися внаслідок несправності цього устаткування механізмів інструментів. Якщо за висновками роботи комісії з розслідування прийнято рішення що про нещасний випадок не повинен складатися акт за формою Н-1 про такий нещасний випадок складається акт за формою НТ невиробничий травматизм згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 22.08.2001 р. № 270 п.13 Положення . Відповідно до частини третьої ст. 50 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням» рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією уповноваженим із соціального страхування що створюється обирається на підприємстві в установі організації та представником застрахованих осіб профспілкових або інших органів які представляють інтереси застрахованих осіб . Обов'язкову наявність акта розслідування невиробничої травми за формою НТ у разі призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності чинним законодавством не передбачено. Якщо таке розслідування було проведено то відповідно до п. 3.1.2 Положення про комісію уповноваженого підприємства установи організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2001 р. № 21 комісія уповноважений із соціального страхування повинна використати результати розслідування для з'ясування обставин і причин настання тимчасової непрацездатності. У випадку прийняття рішення про оплату листка непрацездатності протокол із заповненим листком непрацездатності передається до бухгалтерії підприємства. При цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуватимуться за рахунок коштів підприємства а починаючи з шостого дня непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Підставою для оплати є правильно заповнений листок непрацездатності. Враховуючи що у листку непрацездатності зазначено зв'язок тимчасової непрацездатності з виробничою травмою що не відповідає висновкам комісії його необхідно переоформити в установі охорони здоров'я. Роз`яснення: В. БАЛАЦЕНКО начальник управління загальнообов`язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 12 2003