Досвід експлуатації ядерних реакторів і практика використання джерел іонізуючого випромінювання в усіх сферах економічної діяльності показують, що випадки з перевищенням основного дозового ліміту опромінення мали місце, не виключається потенційна можливість повторення подібних випадків. У зв'язку з прийняттям Закону «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», cm. 19 якого передбачає виплату компенсації за перевищення основного дозового ліміту опромінення, прошу роз'яснити, на підставі яких нормативних документів регулюється компенсація?

Досвід експлуатації ядерних реакторів і практика використання джерел іонізуючого випромінювання в усіх сферах економічної діяльності показують що випадки з перевищенням основного дозового ліміту опромінення мали місце не виключається потенційна можливість повторення подібних випадків. У зв`язку з прийняттям Закону «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» cm. 19 якого передбачає виплату компенсації за перевищення основного дозового ліміту опромінення прошу роз`яснити на підставі яких нормативних документів регулюється компенсація? Законом «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» передбачено що виплата компенсації має здійснюватися на основі даних районного міського дозового реєстру у встановленому Кабінетом Міністрів порядку. З метою впровадження положень Закону Кабінет Міністрів доручив Міністерству охорони здоров я розробити до кінця 2000 р. єдину державну систему контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення постанова Кабінету Міністрів від 16.03.99 р. № 406 «Про порядок створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення» Постановою Кабінету Міністрів від 23.04.2001 р. № 379 було затверджено Порядок створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення. За інформацією МОЗ України роботи зі створення єдиного Реєстру доз України не закінчено у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Після створення вказаного дозового реєстру з'являться підстави для розробки механізму виплат компенсації за перевищеного основного дозового ліміту опромінення. Одночасно звертаємо увагу на те що відповідно до вимог ст. 32 Закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» ліцензіат несе всю повноту відповідальності за радіаційний захист та безпеку ядерної установки а також він повинен мати фінансові можливості для відшкодування збитків від аварій що можуть статися під час використання ядерної енергії власними коштами або за рахунок коштів страхових компаній організацій . Роз`яснення: В. РЕДЬКО заступник Голови Державного комітету ядерного регулювання України Охорона праці № 12 2003